Vad säger Järfällabor om BAS

Vad säger Järfällabor om det nya biblioteket

Vi vill veta hur du som bor i Järfälla vill använda ditt nya bibliotek, vad som är viktigt för dig. Därför genomför vi under 2021 intervjuer och fokusgrupper som blir det underlag vi använder när vi planerar bibliotekets verksamhet.

Visionsbild av biblioteket inne i Bas. människor som sitter och läser och pratar med varandra. Glasvägg in till biblioteket.

Prata flytt med oss i sommar

Under några fredagar i sommar kommer vi att stå utanför Herresta bibliotek. Kom gärna förbi och dela dina tankar om flytten och det nya biblioteket.
Nästa pop up-tillfälle blir 18 juni klockan 14.00-15.00. Vid dåligt väder flyttas tillfället fram.

Vilka har vi pratat med?

Hittills har vi genomfört telefonintervjuer med seniorer som använder Barkarby och Herresta bibliotek. Vi har också pratat med representanter för olika föreningar i Barkarbyområdet. Vi har tagit emot intresseanmälningar till fokusgrupper som kommer bli inbjudna till samtal och workshop under hösten 2021. Efter sommaren kommer vi fortsätta med intervjuer och fokusgruppsarbete tillsammans med fler av bibliotekets målgrupper som barn- och unga, personer med annat modersmål än svenska, funktionsvarierade och representanter för Järfällas finska förvaltningsområde. 

Vad har vi lärt oss hittills?

Vi ställde frågan om vilka funktioner som ses som viktiga i det nya biblioteket i Bas Barkarby. Här är några av de vanligaste svaren:

 • Närheten till biblioteket är viktig
 • Det ska vara lätt att ta sig till biblioteket
 • Stort utbud av tidningar och tidskrifter
 • Plats för möten och utställningar
 • Tillgänglig personal
 • Lätt att hitta och tydliga skyltar
 • Att det finns en lokal anknytning genom att lokalhistoria lyfts fram
 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden både enskilt och i grupp

Vi frågade vilken biblioteksservice som skulle uppskattas att ta del av på andra platser än biblioteket, såhär svarade ett urval av våra intervjupersoner:

 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden
 • Plats att mötas
 • Att kunna beställa och hämta ut medier
 • Bokprat, högläsning, författarsamtal

Några citat:

”Det ska ligga närmare. Det ska vara bra service, lätt att prata med personal, fråga och få upplysningar.”

”Viktigt att det finns människor där som bjuder in en för att man ska känna sig delaktig.”

”Det blev jättefint i Barkarby efter införandet av Meröppet. Bra med små sittgrupper och grupprum. Små läxhjälpsrum. Läxhjälp är bra.”

”Biblioteken är den viktigaste samhällsinstansen. Enda platsen som folk upplever som trygg. Det ska vara ett tryggt ställe! Bra med bibliotekspersonal som är utåtriktade och kan skapa trygga rum.”

”Att man ska kunna köpa sig en kopp kaffe och kunna sitta ner och prata, man ska inte ska behöva vara så kulturellt aktiv. Man ska inte kräva en massa saker. En sådan enkel sak som Kallhälls PRO, vi träffas nere i parken, alla har sitt kaffe med sig, vi träffades vid nytt utegym och då var det flera som sa att ”det där får ni hålla på med”, men sen när vi var färdiga hade alla provat gymmet. Att man känner att man själv får prova, att det är på sina egna villkor.”

Hur kommer vi använda synpunkterna?

I de workshops och samtal vi genomför lyssnar vi till vilka behov och förutsättningar du som Järfällabo har och vad biblioteket betyder för dig. Vi vill förstå dig som besöker biblioteket, men även du som inte gör det. Med den kunskapen kan vi tillsammans utforma ett bibliotek som känns relevant och tilltalar fler.

Vill du också vara med? 

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla det nya biblioteket i Bas Barkarby tillsammans med oss! På den här sidan kommer vi publicera information om kommande intervjuer och workshops som du kan anmäla dig till. Du kan också skicka in en spontananmälan på informationssidan om biblioteket i Bas Barkarby.

Kontakt

Kristina Passad, verksamhetsledare 
kristina.passad@jarfalla.se
08-580 283 18

Linnéa Forslund, bibliotekarie
linnea.forslund@jarfalla.se
08-580 245 08

Språk