Vad säger Järfällabor om BAS

Vad säger Järfällabor om det nya biblioteket

Vi vill veta hur du som bor i Järfälla vill använda ditt nya bibliotek, vad som är viktigt för dig.

Visionsbild av biblioteket inne i Bas. människor som sitter och läser och pratar med varandra. Glasvägg in till biblioteket.

Vilka har vi pratat med?

Under 2021-2022 har vi intervjuat och träffat seniorer och representanter för olika seniorföreningar i Barkarbyområdet vid flera tillfällen. Vi har haft fokusgrupper med elever i årskurs 2, 3 samt 4 samt en workshop med några av er som anmält intresse genom webbenkäten om hur ni använder biblioteksrummet. Tillsammans med unga har vi tittat på ungdomsavdelningen och pratat om vad som är viktigt för dem. Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla- Upplads Bro har tillsammans med biblioteket tittat på hur vi kan skapa en så bra tillgänglighetsanpassning av lokalen och möbleringen som möjligt. Vi fortsätter att undersöka hur upplevelsen av biblioteket är för att tillmötesgå era önskemål och behov. Välkommen in på biblioteket för att dela dina erfarenheter!

Vad har vi lärt oss hittills?

Vi ställde frågan om vilka funktioner som ses som viktiga i det nya biblioteket i Bas Barkarby. Här är några av de vanligaste svaren:
Närheten till biblioteket är viktig

 • Det ska vara lätt att ta sig till biblioteket
 • Stort utbud av tidningar och tidskrifter
 • Plats för möten och utställningar
 • Tillgänglig personal
 • Lätt att hitta och tydliga skyltar
 • Att det finns en lokal anknytning genom att lokalhistoria lyfts fram
 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden både enskilt och i grupp
 • Det ska vara lätt att hitta böcker
 • Sköna sittmöbler och flera bord är viktigt
 • Många sittplatser, det ska vara enkelt att slå sig ner och läsa en stund
 • Biblioteket ska kännas som ett vardagsrum
 • Att kunna vara ensam bland folk
 • Att det ska finnas PS 5 och VR-glasögon. 

Vi frågade vilken biblioteksservice som skulle uppskattas att ta del av på andra platser än biblioteket, såhär svarade ett urval av våra intervjupersoner:

 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden
 • Plats att mötas
 • Att kunna beställa och hämta ut medier
 • Bokprat, högläsning, författarsamtal

Vad har synpunkterna resulterat i?

 • Det finns bemannade informationsdiskar på båda våningarna för att det alltid ska finnas tillgänglig personal.
 • I biblioteket hänger tavlor från Järfällas bildarkiv som visar det gamla flygfältet som låg på platsen. Det har påbörjats samarbeten med kommunens övriga verksamheter för att visa utställningar i biblioteksrummet. Det finns även en särskild hylla med litteratur om Järfälla.
 • Varje avdelning i biblioteket har fått en specifik färg på hyllorna och varje ämnesområde skyltas med pictogram för att det ska vara lättare att orientera sig i rummet. Det sitter skyltar uppe i biblioteket för att det ska bli så tillgängligt som möjligt. Vi undersöker även möjligheten att integrera en digital karta över biblioteksrummet som ska visa vart böcker står.
 • De finns flertalet sköna stolar med hög rygg som möjliggör känslan av att vara ensam bland folk. Det finns även flera bord både för enskilt bruk och för att sitta tillsammans med andra.
 • Biblioteket har köpt in VR-glasögon och planer för flera aktiviteter med dem är påbörjade.
 • Eftersom flera har nämnt att tidningar är viktiga så finns en tidningshörna med flera olika dagstidningar och magasin.

Vad vill du göra på biblioteket i Bas Barkarby? 

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla det nya biblioteket i Bas Barkarby tillsammans med oss! Just nu vill vi veta vad för typ av verksamhet du önskar på biblioteket i Bas Barkarby. Vi utgår sen ifrån era önskemål på våra planeringsdagar. Berätta vad du skulle vilja göra på biblioteket i Bas Barkarby på informationssidan om biblioteket i Bas Barkarby.

Kontakt

Lena Pettersson Ljunggren, verksamhetsansvarig för Biblioteket i Bas Barkarby
lena.petersson.ljunggren@jarfalla.se
08 580 289 59

Linnéa Forslund, bibliotekarie
linnea.forslund@jarfalla.se
08 580 245 08

Språk