Vad säger Järfällabor om BAS

Vad säger Järfällabor om det nya biblioteket

Vi vill veta hur du som bor i Järfälla vill använda ditt nya bibliotek, vad som är viktigt för dig. Därför genomför vi intervjuer, fokusgrupper och testar tjänster tillsammans med er användare som sen blir det underlag vi använder när vi planerar bibliotekets verksamhet.

Visionsbild av biblioteket inne i Bas. människor som sitter och läser och pratar med varandra. Glasvägg in till biblioteket.

Vilka har vi pratat med?

Under våren 2021 genomförde vi telefonintervjuer med seniorer som använder Barkarby och Herresta bibliotek. Vi pratade då också med representanter för olika föreningar i Barkarbyområdet. Vi har tagit emot intresseanmälningar till fokusgrupper som kommer bli inbjudna till dialoger successivt framöver.

Kommande dialoger

Barn och unga

Vi kommer träffa barn i låg- och mellanstadieåldern vi ett flertal tillfällen under hösten i olika fokusgrupper. Under träffarna lyssnar vi till barnens behov, förutsättningar och tankar kring innehållet i det nya bibliotekets barnverksamhet. När biblioteket öppnat bjuds barn in igen för att ge input till rörelsemönster i lokalen och placering av möbler och medier.

Funktionsvarierade

Vi samarbetar med Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla- Upplads Bro för att under processens gång skapa en så bra tillgänglighetsanpassning av lokalen och möbleringen som möjligt.

Seniorer

Eftersom biblioteket har en seniorprofil har vi skapat en referensgrupp med seniorer som vi kommer träffa vid ett flertal tillfällen under processens gång. Fösta träffen skedde i september och handlade bland annat om sätt att ta sig till det nya biblioteket.

Dialoger våren 2022

Vi kommer under våren 2022 fortsätta att bjuda in till dialog inom olika områden som vi vill förbättra och utveckla. Det kan röra sig om gruppsamtal, att svara på en enkät eller testa en ny tjänst innan den är färdigutvecklad. Vill du vara med, anmäl ditt intresse på informationssidan om biblioteket i Bas Barkarby.

Vad har vi lärt oss hittills?

Vi ställde frågan om vilka funktioner som ses som viktiga i det nya biblioteket i Bas Barkarby. Här är några av de vanligaste svaren:

 • Närheten till biblioteket är viktig
 • Det ska vara lätt att ta sig till biblioteket
 • Stort utbud av tidningar och tidskrifter
 • Plats för möten och utställningar
 • Tillgänglig personal
 • Lätt att hitta och tydliga skyltar
 • Att det finns en lokal anknytning genom att lokalhistoria lyfts fram
 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden både enskilt och i grupp

Vi frågade vilken biblioteksservice som skulle uppskattas att ta del av på andra platser än biblioteket, såhär svarade ett urval av våra intervjupersoner:

 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden
 • Plats att mötas
 • Att kunna beställa och hämta ut medier
 • Bokprat, högläsning, författarsamtal

Några citat:

”Det ska ligga närmare. Det ska vara bra service, lätt att prata med personal, fråga och få upplysningar.”

”Viktigt att det finns människor där som bjuder in en för att man ska känna sig delaktig.”

”Det blev jättefint i Barkarby efter införandet av Meröppet. Bra med små sittgrupper och grupprum. Små läxhjälpsrum. Läxhjälp är bra.”

”Biblioteken är den viktigaste samhällsinstansen. Enda platsen som folk upplever som trygg. Det ska vara ett tryggt ställe! Bra med bibliotekspersonal som är utåtriktade och kan skapa trygga rum.”

”Att man ska kunna köpa sig en kopp kaffe och kunna sitta ner och prata, man ska inte ska behöva vara så kulturellt aktiv. Man ska inte kräva en massa saker. En sådan enkel sak som Kallhälls PRO, vi träffas nere i parken, alla har sitt kaffe med sig, vi träffades vid nytt utegym och då var det flera som sa att ”det där får ni hålla på med”, men sen när vi var färdiga hade alla provat gymmet. Att man känner att man själv får prova, att det är på sina egna villkor.”

Hur kommer vi använda synpunkterna?

I de workshops och samtal vi genomför lyssnar vi till vilka behov och förutsättningar du som Järfällabo har när det kommer till att ta del av och påverka bibliotekets service och tjänster. Vi vill förstå dig som besöker biblioteket, men även du som inte gör det. Med den kunskapen kan vi tillsammans utforma ett bibliotek som känns relevant och tilltalar fler.

Vill du också vara med? 

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla det nya biblioteket i Bas Barkarby tillsammans med oss! På den här sidan kommer vi publicera information om kommande intervjuer och workshops som du kan anmäla dig till. Du kan också skicka in en spontananmälan på informationssidan om biblioteket i Bas Barkarby.

Kontakt

Birgitta Vinnå, bibliotekschef
birgitta.vinna@jarfalla.se

Linnéa Forslund, bibliotekarie
linnea.forslund@jarfalla.se
08-580 245 08

Språk