Studera på biblioteket

Studera på biblioteket

På biblioteket hittar du studieplatser, fri nätverksuppkoppling, litteratur och databaser som kan vara till hjälp i dina studier.

Man som sitter vid ett bort och läser i en bok i biblioteksmiljö, foto.

Studierum

På grund av rådande situation är studierummen på biblioteken för tillfället stängda.

Söka litteratur

Letar du efter litteratur till dina studier är du välkommen till biblioteket så kan vi visa hur du söker i bibliotekskatalogen. Hittar du inte boken du söker i Järfälla kan den finnas på något annat bibliotek i Stockholms län.
Sök på bibliotek i Stockholms län.

Databaser

Biblioteket har flera databaser som kan vara ett bra komplement till övrig litteratur.

Högskolestuderande

Studerar du på högskola rekomenderar vi att i första hand vända dig till ditt högskolebibliotek när du söker kurslitteratur. Vi har ett begränsat utbud av kurslitteratur på högskolenivå och det kan vara svårt att göra fjärrlån då efterfrågan ofta är hög på andra bibliotek.

För dig med läsnedsättning

Personer med läsnedsättning har rätt att få sin studielitteratur anpassad till sina behov. Kontakta din skola för mer information om vilket stöd du kan få. Du kan också läsa mer på Myndigheten för tillgängliga medier om vilka hjälpmedel som finns. 
Besök Myndigheten för tillgängliga medier, MTMs webbplats.

Källkritik

Gymnasiebiblioteket i Järfälla har sammanställt guider i källkritik, informationssökning och hur du skriver en uppsats.
Besök Järfälla gymnasiebiblioteks webbplats.

Språk