Studera på biblioteket

Meddelande

Biblioteken stängda fram till 24 januari 2021

Med anledning av skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har Järfälla kommun beslutat att hålla biblioteken stängda fram till 24 januari 2021. I menyn E-biblioteket hittar du vårt digitala utbud som du har tillgång till dygnet runt.
Information med anledning av coronaviruset.

Har du frågor? Kontakta oss!
Ring 08-580 291 59
Mejla jakobsberg.bibliotek@jarfalla.se
Du når oss måndag-torsdag klockan 12.00-17.00

* Du kan låna om fyra gånger (gäller ej reserverade böcker). Detta gör du på bibliotekets webbplats.
* Ingen förseningsavgift på böcker eller andra medier som återlämnas senast sista februari.
* Behåll helst lånade böcker och andra medier tills biblioteken öppnar igen.
* Du kan inte reservera böcker och andra medier som finns inne på biblioteken i Järfälla. Du kan heller inte hämta ut reservationer förrän biblioteken öppnar igen. Dina reservationer finns kvar i lånesystemet.

Studera på biblioteket

På biblioteket hittar du studieplatser, fri nätverksuppkoppling, litteratur och databaser som kan vara till hjälp i dina studier.

Man som sitter vid ett bort och läser i en bok i biblioteksmiljö, foto.

Studierum

På grund av coronaviruset är studierummen på biblioteken i Herresta och Barkarby för tillfället stängda. I Kallhäll och Viksjö är studierummen öppna för max två personer åt gången. På Jakobsbergs bibliotek finns en stor tyst sal för dig som vill sitta och studera. Studierummen är stängda på grund av vattenskada.

Söka litteratur

Letar du efter litteratur till dina studier är du välkommen till biblioteket så kan vi visa hur du söker i bibliotekskatalogen. Hittar du inte boken du söker i Järfälla kan den finnas på något annat bibliotek i Stockholms län.
Sök på bibliotek i Stockholms län.

Databaser

Biblioteket har flera databaser som kan vara ett bra komplement till övrig litteratur.

Högskolestuderande

Studerar du på högskola rekomenderar vi att i första hand vända dig till ditt högskolebibliotek när du söker kurslitteratur. Vi har ett begränsat utbud av kurslitteratur på högskolenivå och det kan vara svårt att göra fjärrlån då efterfrågan ofta är hög på andra bibliotek.

För dig med läsnedsättning

Personer med läsnedsättning har rätt att få sin studielitteratur anpassad till sina behov. Kontakta din skola för mer information om vilket stöd du kan få. Du kan också läsa mer på Myndigheten för tillgängliga medier om vilka hjälpmedel som finns. 
Besök Myndigheten för tillgängliga medier, MTMs hemsida.

Källkritik

Gymnasiebiblioteket i Järfälla har sammanställt guider i källkritik, informationssökning och hur du skriver en uppsats.
Besök Järfälla gymnasiebiblioteks hemsida.

Språk