Skaffa lånekort

Ansök om bibliotekskort

Fyll i formuläret för att ansöka om ett bibliotekskort. För att aktivera ditt bibliotekskort måste du besöka biblioteket och visa giltig fotolegitimation. Det går inte att göra på telefon eller mejl. Barn och unga under 18 år ansöker om bibliotekskort genom en blankett som ska undertecknas av en målsman.

Grönt bibliotekskort med ordet Bibliotek skrivet på det. Illustration.

(Inneboende)
(T.ex. 0701234567 eller 081234567)
(4 siffror)

Låneregler

Låneregler på lättläst svenska

Låneregler på finska

Bibliotekskort och PIN-kod

För att kunna låna medier, som till exempel böcker, e-böcker, ljudböcker och filmer, på Järfälla bibliotek måste du registrera ett användarkonto. Då får du ett bibliotekskort och får välja en PIN-kod. Ditt bibliotekskort är en värdehandling. Du ansvarar för alla medier som lånas på ditt användarkonto och att de återlämnas i tid. Vårdnadshavare ansvarar för lån gjorda av barn under 18 år. Om du tappar bort ditt bibliotekskort måste du spärra det. Om du misstänker att någon har fått tag på din PIN-kod måste du ändra den. Du ska använda ditt eget användarkonto till medier du själv använder. Om ditt konto missbrukas av en annan person kan det spärras. Du måste meddela biblioteket om du har ny adress. E-postadress och telefonnummer kan du själv lägga till eller ändra i ditt användarkonto på bibliotekets webbplats under Mina sidor. Du ansvarar för att hålla dig informerad om ändringar av låneregler.

Bibliotekskort för barn under 18 år 

För barn under 18 år måste blankett för ansökan om bibliotekskort (PDF) skrivas ut och undertecknas av målsman. Ta med ansökan till biblioteket eller hämta ansökningsblankett på biblioteket.

Bibliotekskort för skolor och förskolor

Lärare kan ansöka om att få ett lärarkort. På lärarkortet kan böcker som ska användas i klassrummet lånas. Skolans rektor måste intyga att skolan ersätter borttappade och skadade medier. Skriv ut och fyll i blankett för ansökan om lärarkort (PDF) eller hämta den på biblioteket. Alla förskolor har möjlighet att få ett bibliotekskort. Lånetiden är då 50 dagar. Kontakta ditt bibliotek för mer information.

Lånetid, låna om och lånevillkor

Lånetid:

 • Tidskrifter från vuxenavdelningen: 2 veckor.
 • Snabblån: 1 vecka.
 • Film och TV-spel: 2 veckor.
 • Alla övriga medier: 4 veckor, 2 veckor vid reservationskö.

Du kan låna om medier två gånger om ingen står i kö. Snabblån går inte att låna om. Du kan låna om genom ditt användarkonto på bibliotekets webbplats, via telefon, e-post eller på biblioteket. Du får endast låna film och TV-spel för privat bruk. Vissa filmer och TV-spel har åldersgräns.

Återlämning av medier

Medier ska återlämnas senast den tid då biblioteket stänger den dag lånetiden går ut. När du lämnar tillbaka i självbetjäningsautomat får du ett kvitto. Behåll kvittot, det är ditt bevis på att medierna är återlämnade. Vissa bibliotek i Järfälla har bokinkast. Medier som du lämnar tillbaka i bokinkastet avregistreras från ditt konto först nästa öppetdag och du kan inte få kvitto.

Påminnelser

Du måste själv hålla reda på lånetiden. Biblioteket skickar ut en förvarning några dagar innan lånetiden går ut, om du har registrerat en e-postadress i ditt användarkonto. Om du inte har lämnat tillbaka medier när lånetiden har gått ut får du en förseningspåminnelse, via e-post eller brev. Biblioteket ansvarar inte för påminnelser som inte kommer fram på grund av tekniska problem.

Försenade medier

Om du lämnar tillbaka eller lånar om medier efter sista återlämningsdag måste du betala en förseningsavgift (gäller endast vuxenmedier och vuxna låntagare från 18 år).

Förseningsavgifter:

 • Film och snabblån: 10 kr/dag. Max 100 kr/media.
 • Alla övriga medier (böcker, tidskrifter med mera): 10 kr/påbörjad vecka. Max 100 kr/media.

Faktura på ej återlämnade medier

Om du inte lämnar tillbaka medier efter att du har fått en påminnelse får du en faktura. Om du lämnar tillbaka medierna behöver du inte betala för dem och fakturan kommer att återkallas. Däremot måste du betala en administrationsavgift på 30 kr samt förseningsavgiften (gäller endast vuxna låntagare från 18 år). Om du återlämnar medierna efter att du har betalat fakturan kan du inte få tillbaka pengarna.

Spärrat användarkonto

Ditt användarkonto samt bibliotekskort spärras om du har avgifter på 100 kr eller mer, eller om du har fått en faktura. Det betyder att du inte kan låna eller låna om förrän du har betalat avgifterna, eller lämnat tillbaka medierna som du har fått faktura på.

Borttappade eller skadade medier

Om du tappar bort eller har sönder medier du lånat måste du betala en ersättningsavgift. Om medierna kostar mycket mer att köpa in kan priset ändras. Du har möjlighet att ersätta medier med andra likvärdiga exemplar, men då måste du först kontakta biblioteket för godkännande. Det gäller ej film, TV-spel eller bilderböcker.

Ersättningsavgifter för vuxenmedier:

 • Bok, ljudbok: 300 kr.
 • Musik-CD: 200 kr.
 • Film, TV-spel: 600 kr.
 • Språkkurs: Inköpspris.
 • Tidskrift: 50 kr.
 • Bilaga, omslag, emballage: 50 kr.

Ersättningsavgifter för barnmedier:

 • Bok, ljudbok: 150 kr.
 • Talbok för lästräning (bok inklusive CD): 150 kr.
 • Musik-CD: 150 kr.
 • Film, TV-spel: 600 kr.
 • Tidskrift: 50 kr.
 • Bilaga, omslag, emballage: 50 kr.

Fjärrlån och reservationer

Om boken som du vill låna är utlånad kan du reservera den. Det kostar inget att reservera inom Järfälla bibliotek. Finns inte boken på biblioteken i Järfälla kan vi låna in den från ett annat bibliotek. Det kallas fjärrlån. Det finns vissa begränsningar för vad vi kan låna in. Kontakta biblioteket för mer information.

Kostnad för fjärrlån och artikelkopior:

 • Fjärrlån inom Sverige: 20 kr.
 • Fjärrlån inom Norden: 50 kr.
 • Fjärrlån utanför Norden: Faktisk kostnad.
 • Artikelkopior från andra bibliotek utanför Järfälla: Faktisk kostnad.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina eller ditt barns personuppgifter för att du eller ditt barn ska kunna använda Järfälla biblioteks tjänster, och för att vi ska kunna kontakta dig i biblioteksärenden. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker med stöd av att du i samband med ansökan om bibliotekskort ingått ett avtal med Järfälla bibliotek. Personuppgifterna kommer att bevaras så länge ditt eller ditt barns låntagarkonto är aktivt. Kontot och personuppgifterna gallras efter tre års inaktivitet. Handlingar rörande kundfakturor bevaras i tio år. Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina eller ditt barns personuppgifter. Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter eller hos vårt servicecenter på 08-580 285 00 eller på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg. Har du synpunkter, klagomål eller frågor kring integritets- och dataskydd kan du kontakta Järfälla kommuns dataskyddsombud på dataskydd@jarfalla.se

Språk