Meröppet

Meddelande

Meröppet

Meröppet innebär att du får tillgång till biblioteket i Kallhäll även då bibliotekets personal inte är på plats. 

En hand som håller fram ett bibliotekskort mot en koddosa utanför biblioteket.

Vad är Meröppet?

Meröppet ger dig möjlighet att använda biblioteket under vissa tider då bibliotekets personal inte är på plats.

Du kan:
• Sitta och läsa och studera i biblioteket.
• Lämna och låna böcker.
• Använda egen dator eller bibliotekets datorer.
• Skriva ut och kopiera.
• Låna bibliotekets grupprum för exempelvis studier, möten och bokcirklar. I Kalhäll kan du boka grupprum.

Vem kan använda Meröppet?

Alla som fyllt 18 år får använda Meröppet. För att få tillgång till Meröppet behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Du behöver också ha tjänsten Meröppet på ditt bibliotekskort.

Hur får jag Meröppet?

Välkommen förbi biblioteket i Kallhäll så hjälper vi dig att få Meröppet på ditt bibliotekskort.
Kallhälls bibliotek: kallhall.bibliotek@jarfalla.se 08-580 296 66
 

Så kommer du in på biblioteket under Meröppet

• Du håller ditt bibliotekskort mot en dosa utanför bibliotekets entré.
• Knappa in din PIN-kod.
• När den gröna lampan lyser är dörren upplåst och du kan gå in i biblioteket.

När du lämnar biblioteket

Du går ut genom entrédörren. Se till att dörren går i lås bakom dig. Du måste lämna biblioteket innan det stänger för dagen för att inte utlösa larmet. En högtalare talar om i god tid när det är dags. Du kan inte komma in i biblioteket när det är låst och larmat.

Skötsel och säkerhet

Alla över 18 år som vill använda sig av det meröppna biblioteket måste ha tjänsten Meröppet knutet till sitt bibliotekskort. Du får ta med dig familjemedlemmar under 18 år. Du ansvarar för att lokalen lämnas i gott skick. Plocka undan efter dig och ta hand om vårt gemensamma bibliotek.

Språk