Mediepolicy

Mediepolicy för Järfälla bibliotek 2021

Böcker och andra medier biblioteket köper in

Järfälla bibliotek köper eller betalar varje år en avgift för böcker och andra medier som e-böcker, e-ljudböcker, tidningar, tidskrifter, databaser, musik, film och spel i olika format. Det är böckerna eller tjänsterna du lånar eller använder på biblioteket och/eller på bibliotekets webbplats. I urvalet av vilka böcker och andra medier som vi köper in till bibliotekets samling, finns ett antal principer som ska vara vägledande. De har sin utgångspunkt i bibliotekslagen, FN:s barnkonvention, Järfällas biblioteksplan 2019-2022 och Unescos/IFLA:s olika manifest för bibliotek.

Principer vid inköp av böcker och andra medier

 • I bibliotekets utbud av skönlitteratur ska det finnas både klassiker och modern skönlitteratur. Eftersom biblioteket ska ha ett brett utbud av titlar, kan en populär bok eller en bok som många är intresserade av att låna, köpas in istället för andra böcker som har andra kvalitéer. Det kan även vara stilistisk kvalitet eller en bedömning av bokens bestående värde som avgör om en bok köps in.
 • På biblioteket ska det finnas ett brett utbud av facklitteratur. Innehållet i böcker och andra medier ska vara aktuellt, sakligt och relevant. Då utbudet även ska spegla aktuella ämnen och debatter kan böcker som innehåller kontroversiella och smala åsikter finnas med i samlingen.
 • På biblioteket kan du låna böcker och andra medier i många olika format, inom många olika områden.  Biblioteket eftersträvar mångsidighet och mångfald, bredd och djup, det förväntade och det överraskande.
 • Utbudet av medier ska spegla Järfällabornas behov och önskemål.
 • Biblioteket prioriterar böcker och andra medier för barn och unga i enlighet med bibliotekslagen.
 • Biblioteket prioriterar böcker och andra medier på andra språk än svenska och medier skrivna på eller översatta till Sveriges minoritetsspråk, i enlighet med bibliotekslagen.
 • Biblioteket prioriterar böcker och andra medier för personer med olika funktionsnedsättningar, i enlighet med bibliotekslagen.
 • Järfälla kommun är sedan 2018 finskt förvaltningsområde, vilket innebär att vi ger särskild uppmärksamhet till de finska samlingarna.
 • Biblioteket ska köpa in och bevara medier om Järfälla. 

Biblioteket uppmuntrar dig som användare till att lämna inköpsförslag, för att bidra till uppbyggandet av bibliotekets samling. Vi skyltar och exponerar aktivt både det fysiska och digitala biblioteket. För att kvalitetssäkra att de böcker du som besökare möter är aktuella, hela och attraktiva, gallras samlingen allt eftersom.

Järfälla bibliotek varken kan eller bör köpa allt som ges ut eller efterfrågas. Istället sker ett aktivt urvalsarbete med bedömningar baserat på tidigare nämnda principer samt biblioteksmedarbetarnas kunskap. I urvalet tar vi hänsyn till vilket utbud som redan finns på biblioteket samt den lokala demografin och vad som efterfrågas. Både fjärrlån och gåvor bedöms efter samma kriterier som inköp.

Olika böcker på kommunens bibliotek

Järfälla bibliotek består av ett resursbibliotek i Jakobsberg och kommundelsbibliotek i Barkarby, Herresta, Kallhäll och Viksjö. Utbudet av böcker och andra medier är gemensam för alla bibliotek. Det betyder att du med ditt bibliotekskort och PIN-kod kan låna och reservera böcker och andra medier från alla biblioteken i Järfälla.

Varje bibliotek i Järfälla kommer att utveckla inköpsprofiler som speglar demografin, lokal utlåningsstatistik eller behov och önskemål som framkommer vid exempelvis användarundersökningar. Det är för att vi ska kunna erbjuda dig som användare så bra utbud som möjligt, eftersom behoven kan se olika ut i olika områden i Järfälla. Gemensamt för alla biblioteken i Järfälla är att du kan låna böcker och andra medier i många olika format, inom många olika områden och med mångfald.

Jakobsbergs bibliotek har huvudansvaret för att köpa in smalare fack- och skönlitteratur. Även litteratur på andra språk än svenska, Talböcker, böcker med stor stil samt böcker till Järfällahyllan. Kommundelsbibliotekens utbud har en basnivå av böcker och andra medier för bibliotekets prioriterade grupper (Se Biblioteksplanen 2019-2022). 

Bibliotekslagen om urval av böcker

I urval av böcker och andra medier är följande paragrafer från bibliotekslagen extra viktiga:

§2 Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig för alla.

§6 Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

§7 Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Bibliotekslagen slår även fast att bibliotek ska vara en plats som erbjuder alla biblioteksanvändare avgiftsfri tillgång till information, kunskap och kultur. Biblioteket står för åsikts- och yttrandefrihet och är opartiska i partipolitiska, ideologiska och religiösa frågor. 

E-biblioteket

Vi följer utvecklingen av e-medier för att kunna erbjuda dig som användare ett brett urval av litteratur i olika format. Forskning visar att det pågår en förändring av människors läsvanor när det kommer till skönlitteratur. Vi tycks mer och mer gå ifrån traditionell läsning av fysiska böcker till mer ”lyssnande” läsning av samma böcker via streamingtjänster. I vissa fall får inte biblioteket rättigheter att låna ut vissa e-medier eller titlar när de ges ut. Ibland finns inte heller resurser att tillgängliggöra alla titlar eller databaser som finns på marknaden. Biblioteket arbetar aktivt med att hitta samarbeten med andra aktörer för att e-biblioteket alltid ska vara aktuellt och relevant för dig som användare.

E-medier biblioteket erbjuder kostnadsfritt

 • Databas med fri tillgång till tusentals tidningar från olika länder, på olika språk.
 • E-böcker och e-ljudböcker du kan låna direkt i mobilen eller surfplattan genom två appar.
 • En streamingtjänst för kvalitetsfilm.
 • Fri tillgång till litterära klassiker via fria e-medier genom bibliotekets webbplats. Samt e-medier på andra språk än svenska.
 • Flera olika databaser som gör det möjligt för dig att hitta kunskap och fakta, släktforska eller hitta stipendium att söka.

Biblioteket erbjuder idag ett brett utbud av digitala tjänster, vilket innebär att du även kan ta del av läsfrämjande aktiviteter som boktips, information om tjänster och dialog i bibliotekets digitala kanaler. E-biblioteket ersätter inte det traditionella fysiska biblioteket, som även fortsättningsvis kommer att ha ett stort och varierat utbud av böcker och andra medier.
 

Språk