Lättläst, storstil och talböcker

Lättläst, storstil och talböcker

Olika sätt att läsa

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker passar bra för dig som av olika skäl har svårt att läsa. Böckerna är inte så långa. De undviker svåra ord och har kortare meningar. På biblioteket i Jakobsberg är böckerna uppdelade i fem nivåer: XS, S, M, L och XL. Nivå XS är lättast och nivå XL är svårast.

Böcker med stor stil

Storstilsböcker har större text än vanliga böcker. Böckerna är ofta större och tjockare men texten är inte förkortad eller ändrad. Alla får låna storstilsböcker, de finns på en särskild hylla i biblioteket. Biblioteket köper in ungefär 35 nya böcker med stor stil varje år.

Talböcker för vuxna

Biblioteket har talböcker för den som på grund av en läsnedsättning har svårt att läsa tryckt text.

Ladda ner talböcker med appen Legimus

Biblioteket kan hjälpa dig ladda ner och läsa talböcker i din telefon eller surfplatta med appen Legimus. Du kan även läsa talböcker med ett läsprogram på en dator. Kontakta ditt bibliotek och boka en tid för att ordna ett personligt konto på Legimus.

Låna en Daisy-bok

Talböcker kallas även för Daisy-böcker. Biblioteket har en samling Daisy-skivor att låna som du kan lyssna på i en Daisy-spelare. På biblioteket kan du låna en Daisy-spelare för att prova hur det är att läsa talböcker.

Talboken kommer

Talboken kommer är för dig som prenumererar på en taltidning. Du kan låna böcker som biblioteket lägger in i din taltidnings-spelare. 
Klicka här för att läsa mer om talböcker för barn.
Klicka här för att läsa mer om talböcker hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. 

Språk