Boka samlingslokalen Hyllan

Boka Hyllan, samlingssalen på Jakobsbergs bibliotek

Hyllan är en öppen mötesplats på Jakobsbergs bibliotek som kan bokas av föreningar, organisationer och grupper med verksamhet i Järfälla kommun. Även privatpersoner kan boka Hyllan. Alla program ska vara öppna för allmänheten. De politiska partier som har mandat i kommunfullmäktige kan också boka Hyllan för öppna möten.

Person talar inför en publik i samlingssalen på Jakobsbergs bibliotek, foto.

Boka Hyllan

När du vill boka Hyllan skickar du en förfrågan via kommunens bokningssystem Fri. Välj sedan dag och tid och fyll i uppgifter om ditt arrangemang innan du skickar en förfrågan. Du får svar inom en vecka. 
OBS! Just nu går det inte att boka Hyllan, på grund av rådande situation.

Boka Hyllan kvällstid med Hyllanvärd

Järfälla kommun erbjuder kostnadsfri bokning av Hyllan för att stödja kommunens föreningsliv tisdagskvällar och torsdagskvällar 18.30-20.30 under skolterminerna. I bokningen ingår en Hyllanvärd som möblerar och återställer lokalen efteråt. Värden finns på plats under hela programmet.

Boka Hyllan med Hyllanvärd tisdags- och torsdagskvällar: 
Marcel Ubeira tfn 070-002 79 16 eller marcel.ubeira@jarfalla.se

Boka Hyllan dagtid utan Hyllanvärd

Du som vill använda Hyllan under bibliotekets ordinarie öppettider måste gå en utbildning för att få boka och använda Hyllan. Utbildningen genomförs av Pier Pettersson på Jakobsbergs bibliotek och omfattar två tillfällen på cirka en timme. Efter kursen får du ett utbildningsbevis. OBS! Just nu genomför vi inga utbildningar på grund av rådande situation.

Frågor om utbildning/körkort:
Pier Pettersson, lokalansvarig, tfn 08-580 295 86 eller pier.pettersson@jarfalla.se

För allmänna frågor eller samarbeten

PR-bibliotekarie Kerstin Gerén telefon 08-580 291 54 eller mail kerstin.geren@jarfalla.se

Teknisk utrustning

Det finns ljudanläggning och projektor att låna. Alla frågor kring teknik och vad som finns att låna besvaras av Hyllanvärden.

Marknadsföring av program på Hyllan

Arrangören ansvarar själv för marknadsföring. Exempelvis att lägga ut programpunkten på kommunens webbplats under evenemang. Programmet införs även i mån av plats på kommunens annonssida i lokaltidningen Mitt i Järfälla och i tidningen Järfälla visar vägen. 

Gemensamt program med biblioteket

Söker du samarbete för att genomföra ett gemensamt program tillsammans med biblioteket - kontakta Kerstin Gerén, telefon 08-580 291 54 eller mail kerstin.geren@jarfalla.se 

Adress

Väpnarstråket
177 30 Järfälla

Hyresregler

  • Programmen ska vara öppna för allmänheten. 
  • Entréavgift får inte tas ut. 
  • Järfälla bibliotek och Järfälla kultur accepterar inte programinnehåll som medvetet förvanskar fakta, ger uttryck för diskriminering eller förtryck av oliktänkande eller på annat sätt strider mot demokratiska värderingar. 
  • Ett politiskt parti kan boka Hyllan högst två tillfällen per termin.
  • Företag kan inte boka Hyllan. 
  • Program av politisk karaktär får inte förekomma samtidigt som förtidsröstning sker i biblioteket. 
  • Det finns sittplatser för 110 personer. Upp till 200 personer får vistas i lokalen. På grund av coronaviruset har vi begränsat antalet personer som får vistas på Hyllan till 40 personer. Så det ska finnas goda möjligheter att hålla avstånd.
  • Nödutgången får inte blockeras. 
  • Ej avbokad tid debiteras med 700 kronor.
  • Avbokning sker senast programdagen klockan 10.00. 

Språk