Digital hjälp på biblioteket

Digital hjälp på biblioteket

Järfälla bibliotek har genomfört en enkätundersökning av vilka digitala tjänster Järfällabor vill ha hjälp med. Tack till alla er som deltagit. Undersökningen är en del i en digital satsning som Järfälla bibliotek genomför just nu.

 

Tack till alla som deltagit i undersökningen

Järfälla bibliotek har fram till 4 december genomfört en undersökning av vilka digitala tjänster Järfällabor vill ha hjälp med. Tack till alla er som bidragit till undersökningen genom att svara på enkäten om digitala vanor. Tre biobiljetter kommer lottas ut bland de som svarat och kommer bli kontaktade via den e-postadress som uppgetts. Resultatet av undersökningen kommer redovisas i en rapport som publiceras under våren 2020.

Digitalt först

Den här undersökningen ingår i en digital satsning som Järfälla bibliotek genomför just nu. Det finansieras av Kulturrådet och är en del av ett nationellt biblioteksprojekt som heter Digitalt först-med användaren i fokus. Satsningen har till syfte att öka den digitala kompetensen hos allmänheten. Läs mer om projektet på Kungliga bibliotekets hemsida.

Språk