Barkarby bibliotek

Barkarby bibliotek stänger 31 januari 2023

Den planerade stängningen av biblioteket i Barkarby kommer att tidigareläggas ett år. Biblioteket i Barkarby håller öppet fram till den 31 januari 2023. Efter 31 januari kan du återlämna dina lån på biblioteken i Jakobsberg, Bas, Kallhäll och Viksjö. 

Reserverade böcker

Det går att hämta reserverade böcker i Barkarby fram till 31 januari. Fredag 20 januari är sista dagen som reserverade böcker skickas från de andra biblioteken i Järfälla för hämtning i Barkarby, därefter kommer biblioteket i Bas Barkarby automatiskt att bli hämtställe. Föredrar du att istället hämta i till exempel Jakobsberg så kan du själv logga in på Mina sidor och ändra hämtställe. 

Varför stänger och flyttar Barkarby bibliotek?

När Bas Barkarby planerades togs en strukturplan för biblioteksservice i Barkarbystaden fram som är beslutad i Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden. Där bestämdes att Barkarby biblioteks verksamhet över en treårsperiod skulle flytta sin verksamhet till Bas. Flytten planerades vara klar år 2024.
 
Att stängningen tidigareläggs med kort varsel beror på att en annan verksamhet inom kommunen behöver lokalen. Då vår verksamhet i Bas är öppen och det nu finns bra möjligheter att ta sig till Bas Barkarby så tidigareläggs stängningen och flytten.

Vår verksamhet i Bas Barkarby är i full gång. I Bas erbjuder vi generöst öppethållande, mer uppsökande verksamhet samt olika aktiviteter och arrangemang. Veddestabron är öppen och en busshållplats (Barkarby station övre) finns utanför biblioteket. I Bas Barkarby finns även konsthall, kulturscen, gymnasium, företagskontor, restaurang och mycket mer.

Uppsökande tjänster

Biblioteket i Bas jobbar med olika uppsökande verksamheter som en del av sin service till boende i Barkarby. 

Bibliotekets tjänst Boken kommer finns för dig som på grund av ålder, funktionsvariation eller sjukdom inte har möjlighet att ta dig till biblioteket. Vi kommer helt enkelt hem till dig med böcker. 

Biblioteket i Bas besöker även den öppna seniorträffen, Brors Hörna i Barkarby, för att tipsa om böcker, läshjälpmedel eller andra tjänster som biblioteket erbjuder. 

Vi planerar att komma ut till förskolor och äldreboenden, men det kan också vara föreningar som vi samarbetar med. Vi undersöker kontinuerligt hur vi kan utveckla vår uppsökande verksamhet ytterligare. 

Är du nyfiken på våra uppsökande tjänster, hör av dig till oss på biblioteket så berättar vi mer!

Kontakt vid frågor

Bibliotekschef Tiffany Bovin tiffany.bovin@jarfalla.se 08-580 295 74

Språk