Tillgänglighet

Järfälla bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men vi är medvetna om att det finns vissa brister.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.jarfalla.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du skicka e-post till mattias.pettersson@jarfalla.se 


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du fyller i formuläret längre ner på denna sida så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Innehållet som inte är tillgängligt beskrivs nedan.


• Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
• Det förekommer att tabeller används för styling. (DIGG R83)
• Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (WCAG AA 2.4.5)
• Formulär fungerar inte helt korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3, 4.1.2)
• Rubriknivåer har inte alltid semantiskt korrekt ordning (WCAG A 2.4.6)
• Mina sidor: De olika funktionerna har inkonsekvent utseende (WCAG A 3.2.3)
• Mina lån: Expansion av lånen fungerar inte korrekt med skärmläsare (WCAG A 2.5.3)
• Sortering sök: Ej tillräcklig information i Aria-label (WCAG A 4.1.2)
• Sortering sök: Valen är inte grupperade. (WCAG A 1.3.1)
• Sortering sök: Valen laddar om sidan vilket flyttar fokus från sökresultatet. (WCAG 2.4.3)
• Boklista: Pilarna fungerar inte med skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
• Boklista: Finns inget sätt att hoppa över listan med tangentbordet. (WCAG A 2.4.3)
• Arenas felsida visar enbart 404 utan att specificera övriga fel. (WCAG A ?)


Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under Q1 2024.


Oskäligt betungande anpassning

bibliotek.jarfalla.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.


• Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell


Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under 2023.


Hur vi testade webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen.
Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
bibliotek.jarfalla.se publicerades den 5 september 2023.
Redogörelsen uppdaterades den 26 juni 2023.

Rapportera tillgänglighetsproblem

Text to Identify Förnya CAPTCHA

Sök

Språk