Vad säger Järfällabor om BAS

Vad säger Järfällabor om det nya biblioteket

Vi vill veta hur du som bor i Järfälla vill använda ditt nya bibliotek, vad som är viktigt för dig.

Visionsbild av biblioteket inne i Bas. människor som sitter och läser och pratar med varandra. Glasvägg in till biblioteket.

Vilka har vi pratat med?

Under 2021-2022 har vi intervjuat och träffat seniorer och representanter för olika seniorföreningar i Barkarbyområdet vid flera tillfällen. Vi har haft fokusgrupper med elever i årskurs 2, 3 samt 4 samt en workshop med några av er som anmält intresse genom webbenkäten om hur ni använder biblioteksrummet. Tillsammans med unga har vi tittat på ungdomsavdelningen och pratat om vad som är viktigt för dem. Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) i Järfälla- Upplads Bro har tillsammans med biblioteket tittat på hur vi kan skapa en så bra tillgänglighetsanpassning av lokalen och möbleringen som möjligt.

Vad har vi lärt oss hittills?

Vi ställde frågan om vilka funktioner som ses som viktiga i det nya biblioteket i Bas Barkarby. Här är några av de vanligaste svaren:

 • Närheten till biblioteket är viktig
 • Det ska vara lätt att ta sig till biblioteket
 • Stort utbud av tidningar och tidskrifter
 • Plats för möten och utställningar
 • Tillgänglig personal
 • Lätt att hitta och tydliga skyltar
 • Att det finns en lokal anknytning genom att lokalhistoria lyfts fram
 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden både enskilt och i grupp
 • Det ska vara lätt att hitta böcker
 • Sköna sittmöbler och flera bord är viktigt
 • Många sittplatser, det ska vara enkelt att slå sig ner och läsa en stund
 • Biblioteket ska kännas som ett vardagsrum
 • Att kunna vara ensam bland folk

Vi frågade vilken biblioteksservice som skulle uppskattas att ta del av på andra platser än biblioteket, såhär svarade ett urval av våra intervjupersoner:

 • Att kunna få hjälp med digitala ärenden
 • Plats att mötas
 • Att kunna beställa och hämta ut medier
 • Bokprat, högläsning, författarsamtal

Några citat:

”Det ska ligga närmare. Det ska vara bra service, lätt att prata med personal, fråga och få upplysningar.”

”Viktigt att det finns människor där som bjuder in en för att man ska känna sig delaktig.”

”Det blev jättefint i Barkarby efter införandet av Meröppet. Bra med små sittgrupper och grupprum. Små läxhjälpsrum. Läxhjälp är bra.”

”Biblioteken är den viktigaste samhällsinstansen. Enda platsen som folk upplever som trygg. Det ska vara ett tryggt ställe! Bra med bibliotekspersonal som är utåtriktade och kan skapa trygga rum.”

”Att man ska kunna köpa sig en kopp kaffe och kunna sitta ner och prata, man ska inte ska behöva vara så kulturellt aktiv. Man ska inte kräva en massa saker. En sådan enkel sak som Kallhälls PRO, vi träffas nere i parken, alla har sitt kaffe med sig, vi träffades vid nytt utegym och då var det flera som sa att ”det där får ni hålla på med”, men sen när vi var färdiga hade alla provat gymmet. Att man känner att man själv får prova, att det är på sina egna villkor.”

”Jag tänker att det ska bli ett fint och coolt bibliotek. Jag vill att det ska finnas PS5. Jag vill att det ska finnas VR-headset.” 

”Jag tycker att man ska kunna pyssla på det nya biblioteket. Jag tycker också att det ska finnas en soffa och ett bord så att man ska kunna läsa där. På pysselbordet vill jag att det inte bara ska vara vita papper, utan färgglada!” 

”Jag hatar när man inte ser klockan, då kan jag inte se vad tiden är och blir försenad. Och jag tycker inte om när ingen ordnar böckerna, då hittar jag inget!”

Hur kommer vi använda synpunkterna?

I de workshops och samtal vi haft har vi lyssnat till vilka behov och förutsättningar du som Järfällabo har. Det har vi sen använt oss av i planering av biblioteksrum och verksamhet. När biblioteket öppnat kommer vi att uppdatera webbsidan med hur vi använt oss av de insikter som kom in under samtal och workshops.

Vad vill du göra på biblioteket i Bas Barkarby? 

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla det nya biblioteket i Bas Barkarby tillsammans med oss! Just nu vill vi veta vad för typ av verksamhet du önskar på biblioteket i Bas Barkarby. Vi utgår sen ifrån era önskemål på våra planeringsdagar. Berätta vad du skulle vilja göra på biblioteket i Bas Barkarby på informationssidan om biblioteket i Bas Barkarby.

Kontakt

Birgitta Vinnå, bibliotekschef
birgitta.vinna@jarfalla.se

Linnéa Forslund, bibliotekarie
linnea.forslund@jarfalla.se
08-580 245 08

Språk