Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för jarfalla.se/bibliotek

Järfälla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur jarfalla.se/bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jarfalla.se/bibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 48 timmar under arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:
• skicka e-post till jakobsberg.bibliotek@jarfalla.se
• ring 08-580 291 59

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister

  • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll. Det är inskickat som ett utvecklingsförslag till vår leverantör.
  • Att navigera med tangentbord fungerar inte fullt ut. Det kan innebära svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • Språk är felaktigt angiven som svenska i koden på sidor med annat språk.
  • Webbplatsen är inte korrekt uppmärkt i koden. Det kan orsaka svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • Webbplatsens formulär är inte korrekt uppmärkt i koden. Det kan orsaka svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • När felmeddelanden visas görs det enbart med röd färg, Det kan orsaka svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • Rubrikstrukturen stämmer inte på katalogposter. Det kan orsaka svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • Det finns ingen funktion för dig som navigerar med tangentbord att hoppa över navigationen.
  • Knappar som inte innehåller text är inte korrekt uppmärkt i koden. Det kan orsaka svårigheter för dig som läser med hjälpmedel.
  • Vissa element på sidan går inte att zooma i alla verktyg.

Meddela oss om du uppmärksammar brister eller på grund av ovanstående nämnda brister hindras från att ta del av bibliotekets digitala service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av jarfalla.se/bibliotek, genom verktygen Funkify simulator för funktionsvariation, WAVE och Accessibility Insights.

Senaste bedömningen gjordes i maj 2020.

Webbplatsen publicerades den 2017-01-25.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-17.

Språk