Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för jarfalla.se/bibliotek

Järfälla kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur jarfalla.se/bibliotek uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jarfalla.se/bibliotek som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 48 timmar under arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Brister

  • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll. Det är inskickat som ett utvecklingsförslag till vår leverantör.
  • Det förekommer att vissa element har otillräcklig kontrast, vilket kan göra dem svårupptäckta eller svåra att läsa för dig.

Meddela oss om du uppmärksammar brister eller på grund av ovanstående nämnda brister hindras från att ta del av bibliotekets digitala service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 23 juni 2021.

Tillgänglighet i separata e-tjänster

De applikationer och tjänster på externa webbsidor biblioteket erbjuder, har inte utvecklats av Järfälla bibliotek. De följer heller inte tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller följande tjänster där vi länkar till leverantörernas egna tillgänglighetsredogörelser.

Biblio

Tillgänglighetsredogörelse på Axiells webbplats för appen biblio.

Viddla

Tillgänglighetsredogörelse på Viddlas webbplats.

PressReader

Tillgänglighetsredogörelse på PressReaders webbplats (på engelska).

Overdrive och Libby

Tillgänglighetsredogörelse på Overdrives webbplats (på engelska).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av jarfalla.se/bibliotek, genom verktygen Funkify simulator för funktionsvariation, WAVE och Accessibility Insights.

Senaste bedömningen gjordes i april 2021.

Webbplatsen publicerades den 2017-01-25.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-06-22.

Språk