Läsa på olika sätt

På biblioteken finns flera alternativ för dig som har svårt att läsa. Vi har bland annat böcker med extra stor stil, lättlästa böcker och talböcker.
    

Språk